Nasz Ośrodek dawniej…

W latach przedwojennych znakomity lekarz naturalista Oskar Woynowski uznał „Rafałówkę” za najzdrowsze miejsce w Polsce budując tu Sanatorium Przyrodolecznicze, między innymi z inicjatywy Prezydenta Ignacego Mościckiego. SP RL ZOZ dla Dzieci zbudowany przed 1939 rokiem swoją działalność rozpoczął już w 1945 roku. Nawiązując do przedwojennej tradycji miejscowości wypoczynkowej i wykorzystując jej mikroklimat oraz atrakcyjne położenie specjalizował się w leczeniu dzieci ze schorzeniami dróg oddechowych.

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat zakład kilkakrotnie zmieniał nazwę. Początkowo istniał jako Dom Dziecka Polskiego (1945 – 1949), następnie jako Prewentorium dla Dzieci przekształcone kolejno w Prewentorium Przeciwgruźlicze dla Dzieci i Dom Małego Dziecka (1950-1978), by w 1979 roku rozpocząć działalność jako Zakład Rehabilitacji dla Dzieci z Chorobami Układu Oddechowego i Dom Małego Dziecka.

… i dziś

Obecnie Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy działa w strukturach Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu. Od 2014 roku realizowany jest tu program rehabilitacji ogólnoustrojowej – profil chorób układu ruchu i towarzyszących chorób układu oddechowego. „Rafałówka” dysponuje obecnie dobrym zapleczem infrastrukturalnym, utrzymywanym na dużym poziomie estetycznym. W ostatnich latach nastąpiła jego modernizacja, komputeryzacja, poszerzenie bazy sprzętu rehabilitacyjnego (np. crosstrainer, cykloergometr, hydromasażery). Zmodernizowano kotłownię (z koksowej na paliwo ekologiczne) oraz bazę szkolną. Wykonano kompleksowy remont łazienek likwidując bariery architektoniczne dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. Rozbudowano też bazę lokalowo-hotelową stwarzając dla opiekunów przebywających z dziećmi w trakcie leczenia komfortowe warunki pobytu.

Podstawowym celem naszego działania jest podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Jest ono ukierunkowane przede wszystkim na rzecz małego Pacjenta. Najważniejsze jest dla nas dobro dziecka, jesteśmy wrażliwi na jego potrzeby i gotowi zawsze nieść pomoc, dostępni dla dzieci i ich rodziców. Działamy profesjonalnie i skutecznie.

Wyróżniamy się …

Nasz Ośrodek położony jest w kompleksie leśnym, w którym występuje bardzo wartościowy biomikroklimat. Cały jego obszar przylega do doliny rzeki Warty, niedaleko zbiornika wodnego „Jeziorsko”. Naturalny aerozol, żywiczne powietrze i częste mgły stanowią o walorach leczniczych tego miejsca.