Szpital Wojewódzki
im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy w Rafałówce

Rafałówka 2
98-290 Warta

tel.: +48 43 829 68 20, +48 43 829 68 64
rafalowka@spzozsieradz.pl

 

Kierownik Oddziału:
Magdalena Kubiak

+48 43 829 68 20 w. 34

Pielęgniarka Oddziałowa:
 Anna Nowak 
+48 43 829 68 20 w. 33

 


INFORMACJA dot. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Szpital Wojewódzki w Sieradzu im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz, REGON: 001129641, NIP: 8271831912.

Szpital wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować poprzez adres e- mail: iod@szpitalsieradz.pl.


Więcej informacji: https://szpitale.lodzkie.pl/sieradz/pl/c/rodo.htmlINFORMACJA DLA KONTRAHENTÓW:


REGON: 001129641-00025
NIP: 827-18-31-912
Księga rej.: cz. I/V/VII/VIII: 000000005249/27/165/4301
Sygn. umowy: 052/120001/03/080/18